WOZ waarde Utrecht, een groeiend probleem

De WOZ waarde Utrecht, elk jaar weer een verrassing hoeveel je nu weer moet betalen. Ja je huis is volgens de gemeente weer meer waard geworden. Dat betekend wel dat je meer aan de gemeente moet betalen. De enige mensen die iets aan die hoge WOZ waarde hebben zijn de mensen die hun huis willen verkopen. Als je dit niet van plan bent kan je beter bezwaar maken tegen de belastingaanslag van de gemeente. Dit kan je soms wel honderden euro’s schelen. Wat is precies die WOZ waarde en hoe wordt die WOZ waarde door de gemeente berekend? Wat kan in bezwaar gaan tegen die WOZ beschikking van de gemeente je opleveren? Hoe maak je bezwaar tegen de WOZ beschikking?

Te hoge WOZ waarde Utrecht, wat kan je ertegen doen?

De WOZ waarde Utrecht is de afgelopen jaren schrikbarend omhoog gegaan. Op 1 januari 2019 bijvoorbeeld was de gemiddelde WOZ waarde van alle huizen in Utrecht 294.000 Euro. Een jaar later op 1 januari 2020 was de gemiddelde waarde van de huizen in Utrecht gestegen naar 327.000 Euro. Dat is een stijging van 11,22 % binnen een jaar! Bij elke andere prijsstijging van meer dan 10% zou Nederland massaal gaan protesteren, dus waarom doen we dit niet bij de WOZ waarde? Juist omdat we eerst in bezwaar kunnen gaan.

Hoe berekend de gemeente Utrecht de WOZ waarde van uw woning?

De gemeente berekend de WOZ waarde Utrecht aan de hand van de informatie die ze hebben. Dit zijn de prijzen voor huizen in jouw buurt die verkocht zijn in het afgelopen jaar, maar ook de prijzen die betaald zijn voor soortgelijke huizen in de gemeente. Dat betekend dat we in de overspannen woningmarkt van tegenwoordig het eind nog niet in zicht is van de stijging van de WOZ waarde. Als er niet in de komende maanden een extreme herziening komt of als de overheid niet ingrijpt op de woningmarkt, zullen de prijzen blijven stijgen. Met het gevolg dat ook de WOZ waarde van volgend jaar weer hoger is. En als de WOZ waarde weer hoger is wordt de Belasting op de WOZ ook weer hoger.

Wat is bezwaar maken precies en waar komt het bezwaar terecht?

Het woord zegt het eigenlijk al, je maakt ofwel hebt bezwaar tegen de beschikking of beslissing van de gemeente Utrecht die bepaald hoe hoog jouw WOZ waarde Utrecht is en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Je maakt bezwaar tegen de beschikking van de gemeente Utrecht bij de gemeente Utrecht zelf. Deze afdeling bezwaar van de gemeente test of de beslissing op de juiste gronden is gemaakt en geeft daar een oordeel over.

Wat kan je verwachten?

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van het bezwaar maken op de WOZ waarde Utrecht:

  • het bezwaar is gegrond, de gemeente gaat de beschikking aanpassen
  • het bezwaar is gedeeltelijk gegrond, de gemeente gaat de beschikking slechts gedeeltelijk aanpassen maar niet alles honoreren wat je aandraagt
  • het bezwaar is ongegrond, de gemeente vindt dat ze een goede beschikking hebben afgegeven en wijst jouw bezwaar af

Bij een afwijzing kan de afwijsreden ook zijn omdat het bezwaar te laat is. Een bezwaar moet namelijk altijd binnen twee weken na de beschikking worden ingediend.\

Laat Bezwaarmaker je kosteloos helpen met het indienen van bezwaar tegen de WOZ waarde Utrecht. Bijna 80 % van de bezwaren worden dan als gegrond verklaard!