Lencioni model: met teamwerk bereik je meer! 

Iedereen kent wel de uitdrukking: samen sta je sterker. Toch kan teamwerk binnen bedrijven en organisaties heel wat uitdagingen met zich meebrengen. Wil je weten hoe je mensen binnen een team beter kunt laten samenwerken? Dan is het een aanrader om je te verdiepen in het Lencioni model. Dit model wordt veel toegepast binnen management- en teamtrainingen. We zullen hier de basis van dit model bespreken en de voordelen uitlichten met betrekking tot teamwerk! 

In de kijker: de piramide van Lencioni

Het Lencioni model, oftewel de piramide van Lencioni, is ontwikkeld door de Amerikaanse schrijver Patrick Lencioni, die gespecialiseerd is in management en leiderschap. Hij beschreef deze theorie in zijn boek The Five Dysfunctions of a Team (2002). Dit model wordt veel ingezet bij het verbeteren van de samenwerking in een team. De piramide bestaat van onder naar boven uit de volgende aspecten:

  • Vertrouwen
  • Conflict
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Resultaat

Maar wat betekent deze piramide nu in de praktijk? Het helpt leidinggevenden en teamleden om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek binnen teams. Daarbij wordt het gebruikt als een instrument binnen teambuilding, teamtrainingen en managementtrainingen om een hecht team te leren vormen. 

De basis van het Lencioni model

Het fundament van de piramide van Lencioni wordt gevormd door het component vertrouwen. Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk van een team? Dit onderdeel van het Lencioni model verwijst naar het vertrouwen onderling tussen de teamleden en vooral ook naar het vertrouwen dat elk lid heeft in de competenties en drijfveren van de andere leden. Kenmerkend aan teams, die goed functioneren en goede resultaten neerzetten, is dat er sprake is van een open instelling waarbij veel ruimte is voor opbouwende feedback, samenwerking en het aangaan van uitdagingen. 

Een conflict hoeft niet negatief te zijn!

Een van de unieke perspectieven die naar voren komt in het Lencioni model is dat een conflict juist iets positiefs kan zijn. Er is binnen dit model veel aandacht voor zogeheten ‘gezonde’ conflicten. Hierbij gaat het om het uitwisselen van uiteenlopende ideeën en zienswijzen om op basis daarvan betere beslissingen te nemen. Dit is een waardevolle les, die vaak aan de orde komt in teambuilding activiteiten. Om een hecht team te vormen moeten de teamleden leren om conflicten constructief te benaderen, waarbij respect voor elkaar en een open communicatie centraal staan. Dit betekent bijvoorbeeld dat meningsverschillen worden opgelost zonder elkaar persoonlijk aan te vallen. 

Lencioni model: betrokkenheid en verantwoordelijkheid

De volgende onderdelen van het Lencioni model zijn ‘betrokkenheid’ en ‘verantwoordelijkheid’. Het is belangrijk om een sfeer te creëren waarin de teamleden zich persoonlijk betrokken voelen bij het succes van het team. Daarbij is het van belang dan iedereen zich inzet voor de gezamenlijke doelen en de verantwoordelijkheid neemt voor het behalen hiervan. Dit gaat dus altijd boven de individuele belangen. Door hierop aan te sturen kun je rekenen op betrokken teamleden die bijdragen aan een prettige sfeer binnen het team en die graag extra inspanningen leveren om de gezamenlijke doelen te realiseren. Oftewel, het ultieme doel van het Lencioni model is om samen de top van de piramide te bereiken en de beste resultaten te behalen!  Benieuwd naar andere mogelijkheden? Bekijk dan eens verandermanagement.