Vormgever van de groene omgeving

Een landschapsarchitect zorgt ervoor dat de natuur zo veel mogelijk tot zijn recht komt in een stedelijke omgeving. Nederland is als land klein en er wonen veel mensen. Hierdoor moet er goed worden nagedacht hoe de beschikbare ruimte moet worden ingedeeld. Hoe er een omgeving kan worden gecreëerd waar iedereen en alles, inclusief de natuur kan groeien en ontwikkelen. Een landschapsarchitect past natuur in de stedelijke omgeving in. Groenonderneming BTL weet woon- en werkomgeving door middel van groene landschapsarchitectuur tot een duurzame leefomgeving om te vormen.

Terug naar een natuurlijke omgeving

BTL heeft een duidelijke visie in landschapsarchitectuur: gebruik de groene oorsprong op nieuwe manieren in het  landschap van nu. De landschapsarchitect probeert naar het oorspronkelijke natuurlijke landschap te kijken en hiervan de sporen te ontdekken.  Deze sporen worden verwerkt in  een innovatieve landschapsvisie en ontwikkeling. Hierbij wordt gewerkt en gecreëerd  door de landschapsarchitecten van BLT vanuit een gedegen ecologische kennis van bodem en vegetatie. Welke plant geeft bijvoorbeeld buitenruimte kleur en sfeer? Een landschapsarchitect heeft de plantenkennis om de sfeer van een buitenruimte tot zijn recht te laten komen. Met een landschapsarchitect wordt dan ook een ontwerp gemaakt voor de beplantingen. Vanuit vakmanschap en kennis over plantengroei en structuur wordt zo in het ontwerp een geheel gecreëerd.

 

De landschapsarchitecten van BTL: Gebiedskennis, creativiteit en innovatief in oplossingen

Het landschap vormgeven draait volgens BTL om de combinatie van gebiedskennis, creativiteit en de zoektocht naar nieuwe oplossingen. Zo weten de landschapsarchitecten de biodiversiteit en de toegankelijkheid te vergroten in wat ooit een verwaarloosd stuk groen was. Er worden bijvoorbeeld broedplekkenn voor vogels gecreëerd en nieuwe planten toegevoegd in het gebied. Maar ook wordt de natuur toegankelijker gemaakt door het aanleggen van fiets- en wandelpaden. Een kleine natuur speelplaats met stammen om in te klimmen nodigt uit om te blijven spelen en te ontdekken. De taak als architect van het landschap eindigt niet met de aanleg en realisatie van een project. BTL is er ook om een buitengebied te beheren en verbeteringen  te behouden of verder te ontwikkelen. Hiervoor kan een beheer en behoudplan worden opgesteld.