Laat een risico analyse uitvoeren voor je bedrijf

Veiligheid is uitermate belangrijk, ook op de werkvloer. Om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden zo veilig mogelijk doorgang kunnen vinden kun je als bedrijf een risico analyse laten uitvoeren.

Bekijk wat de risico’s zijn

Een dergelijke risico analyse laat je doen door een extern bedrijf. Zij kunnen voor je in kaart brengen waar zich mogelijke risico’s kunnen voordoen op je bedrijf zodat je maatregelen kunt nemen om deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Risico’s benoemen, analyseren en maatregelen treffen

In een risico analyse worden ten eerste de werkrisico’s benoemd. Daarnaast worden deze geanalyseerd en wordt er bepaald welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden. Op deze manier wordt de veiligheid voorop gesteld op een bedrijf en loop je minder risico dat er calamiteiten plaatsvinden.

Gevaar zo snel mogelijk signaleren

Dat er nooit iets vervelends plaatsvindt op de werkvloer kun je als ondernemer natuurlijk alleen maar van dromen. Mocht zich toch iets voordoen dat de veiligheid van de werknemers in gevaar brengt is het zaak dit zo snel mogelijk te detecteren. In dat geval kan namelijk repressie toegepast worden waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden voor mens en omgeving.

Ingrijpen indien nodig

Indien zich, ondanks de risico analyse, toch een gevaarlijke situatie voordoet kun je kiezen voor correctie. Dit betekent dat er wordt ingegrepen om ervoor te zorgen dat iedereen in veiligheid gebracht kan worden en dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor het probleem. Er wordt op dat moment concreet ingegrepen maar er komt ook een aantekening in de risico analyse zodat daarin preventieve maatregelen opgenomen kunnen worden. Hierdoor wordt de kans op herhaling kleiner en neemt de veiligheid op de werkvloer toe zodat iedereen zijn of haar werkzaamheden op de juiste manier kan uitvoeren zonder dat er gevaar dreigt.