Dit kunnen front end developers voor jou betekenen

Wanneer je een bepaald (geautomatiseerd) systeem zou gaan ontleden zou je tot de vaststelling komen dat deze bestaat uit verschillende onderdelen. Hier vertellen we uiteraard niet meteen iets nieuws mee. Nog steeds komt het echter ontzettend vaak voor dat mensen het vermoeden hebben dat deze verschillende onderdelen ontwikkeld worden door dezelfde ontwikkelaars. Dat is mogelijk, maar dat hoeft in de praktijk helemaal niet per se het geval te zijn. We maken immers een onderscheid tussen enerzijds de front end developers en anderzijds de back end developers. Op deze pagina gaan we vooral aangeven wat deze eerste voor jou kunnen betekenen.

Wat is de front end van een systeem?

Voordat we verder ingaan op wat front end developers nu precies zijn is het natuurlijk van belang om te weten wat er precies wordt begrepen onder de term front end. Het gaat hierbij zoals de naam al aangeeft om het voorste of met andere woorden visuele gedeelte van een bepaald project. Het gaat hierbij dan concreet om het gedeelte waar de gebruikers daadwerkelijk mee in aanraking komen. Dat geldt uiteraard niet voor de backend welke voornamelijk dienst doet als soort van aandrijving voor de front end. Voor dit onderdeel wordt doorgaans een beroep gedaan op een andere ontwikkelaar die hier daadwerkelijk in gespecialiseerd is. 

Welke programmeertalen moeten front end developers kennen?

Voor front end developers geldt dat ze over kennis moeten beschikken van verschillende programmeertalen. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende programmeertalen:

  1. HTML;
  2. Javascript;
  3. CSS;

Wat JavaScript frameworks betreft is het zo dat de drie meest gebruikte exemplaren Angular, Vue en React zijn. In ieder geval, ben jij iemand die zelf ook over de nodige kennis en passie beschikt met betrekking tot het programmeren of ontwikkelen? Zou je dan ook graag aan de slag willen kunnen gaan als een front end developer? Dan is het dus zo dat je er rekening mee moet houden dat je de programmeertalen zoals hierboven aangehaald absoluut zeker zal moeten kennen.

Wat zijn de taken van een front end developer precies?

Nu je weet wat front end developers zijn en vooral ook over welke kennis ze moeten beschikken is het zo dat het ook van belang is om te weten wat nu precies de belangrijkste taken zijn van dit type ontwikkelaar. Hij moet er concreet voor zorgen dat bijvoorbeeld een website over een mooie uitstraling beschikt. Bovendien is het eveneens zo dat hij of zij ervoor dient te zorgen dat de website op de hoogst mogelijke resolutie kan worden weergegeven. Daarnaast spreekt het voor zich dat er ook op toegezien dient te worden dat de website op alle platformen evenals in alle browsers optimaal kan worden weergegeven. Ook andere zaken behoren tot zijn takenpakket, namelijk:

  • De snelheid waar de website over dient te beschikken;
  • Hoe gebruiksvriendelijk de website precies is; 
  • Hoe goed ze kan worden geïndexeerd in de zoekmachines;

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat de taakomschrijving van front end developers behoorlijk omvangrijk te noemen is. Toch zal je voor de backend van het systeem voor moeten kiezen om een daarin gespecialiseerde ontwikkelaar onder de arm te nemen.