Het bureau is een woord die we allemaal kennen en ons meer dan we bewust zijn terug zien in ons leven. Het is een term die op twee manieren gebruikt kan worden. In de eerste zin van het woord bedoelen we de schrijftafel waaraan iemand zit om te werken. Die term heeft doorheen de geschiedenis een grote evolutie meegemaakt. In de tweede regel kan de term gebruikt worden om een kantoor of gebouw te benoemen.

Als voorwerp

Een bureau als voorwerp is eigenlijk reeds in de oude tijden ontstaan met het schrijven of beitelen op een kleitablet. Met de ontwikkeling van de schrijfkunst op papyrus, later op perkament en nu op gewoon papier transformeerde ook het systeem van de kleitablet naar een houten bank waaraan monniken zaten en nog later naar een gewone tafel, oorspronkelijk van dik hout maar inmiddels met een mooi afgewerkt design zoals we tafels en bureaus vandaag kennen.

Als onderwerp

Het woord bureau kan ook gebruikt worden om een locatie, gebouw of zelfs beroep aan te duiden. Denk bijvoorbeeld aan een politiebureau, advocatenbureau, reclamebureau. De term bureau wordt soms ook gebruikt als overkoepelende term voor een professionele activiteit zoals een artiestenbureau bij artiestenverhuur of een escortbureau bij escortdiensten.