BMK Incasso Eindhoven is al ruim 40 jaar de specialist op het gebied van incasso.  Het bedrijf heeft zich als doel gesteld dat iedereen moet krijgen waar hij of zij ook daadwerkelijk recht op heeft. Door een goed beleid op het debiteurenbeheer is dit ook voor iedereen mogelijk.

Kwaliteit en kennis
BMK Incasso Eindhoven is elke dag bezig om trainingen op te zetten, juridisch advies te verlenen en incasso’s in goede banen te leiden. Met hoog gekwalificeerde werknemers hebben zij alle kennis in huis gehaald om die aan jou door te kunnen geven in de vorm van advies en begeleiding. Zo kan je er voor zorgen dat zakelijke afspraken ook worden nagekomen.

Door twee speerpunten samen aan te pakken, namelijk preventie en incasso zorgt BMK credit management er voor dat de financiële zaken op orde zijn en blijven. Dit  wordt gedaan door een goede en juiste monitoring te implementeren in jouw bedrijf. Zo blijven zakelijke relaties in goede verstandhouding maar zorg je er wel voor dat de betalingen ook gedaan worden.

Wanneer blijkt dat één van je debiteuren zijn of haar verplichting niet meer na kan komen helpen ze je ook met het verdere traject. Daarbij wordt gekeken naar haalbaarheid en welke opties het best passend is. Een eerlijk en oprecht advies zal dan ook volgen.

Training
Ook op het gebied van training en opleiding maakt het bedrijf maakt BMK Incasso Eindhoven  zich onmisbaar bij incasso’s en debiteurenbeheer. Door middel van het trainen van mensen hoe om te gaan in bepaalde situaties leren ondernemers en werknemers om de tip effectief toe te passen in de eigen bedrijfsvoering.